top of page

Vaak gaat het bij conflicten niet om strikt juridische zaken of een schadevergoeding. Meestal juist om geschonden vertrouwen, behoefte aan erkenning, miscommunicatie, verschillende verwachtingen.

Vaak gestelde vragen:
Wat zijn de voordelen?
Voordelen

In veel gevallen is het sneller, effectiever en vaak ook nog eens goedkoper om een neutrale conflictprofessional in te schakelen dan een conflict voor de rechter brengen. Bovendien zijn relationele problemen binnen gezin of familie van heel andere orde. Met elkaar om de tafel zitten en kijken of je er samen uit kunt komen onder begeleiding van een mediator, levert vaak oplossingen op waar alle deelnemers aan de mediation goed mee verder kunnen. 

Wat is mediation?
Wat is mediaton?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Als onafhankelijk bemiddelaar ga ik samen met jou en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem. De uiteindelijke oplossing ‘moet’ voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Soms gaan deelnemers onder mijn leiding in onderhandeling. Kernwoorden bij mediation zijn: vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en inspanningsverplichting. Mijn persoonlijke toevoeging aan deze drie zijn: zorgvuldigheid en rust. Zorgvuldigheid van de mediator is van groot belang, de basis voor het vinden van een oplossing die voor iedereen goed is. vaak is er voor de bemiddeling begint sprake van behoorlijk wat onrust. Ik vind het van belang dat alle deelnemers rustig hun inbreng kunnen hebben in de mediation.

Is mediation zinvol voor jou?
Is mediation zinvol voor mij?

Mediation is geschikt voor veel soorten conflicten, arbeidszaken, familiezaken (ook echtscheiding), burenruzies en consumentzaken. Het is geschikt voor zowel ‘grote’ als ‘kleine’ conflicten.

 

Mediation is een goed instrument als:

  • er snel een oplossing moet komen.
    Hoe eerder hoe beter, dan kunnen alle deelnemers weer verder. Een afspraak met mij is vaak al binnen 2 weken te regelen.

  • alle deelnemers invloed willen hebben op de uitkomst.
    De ervaring leert dat deelnemers aan een mediation zich beter aan afspraken houden als ze zelf aan meegewerkt hebben aan die afspraken.

  • de deelnemers ook (vaak zelfs juist!) na 'de kwestie' een goede relatie willen hebben.
    Bijvoorbeeld: bij een scheiding en als er kinderen zijn, dan moet er een ouderschapsplan opgesteld worden. Een gezamenlijke oplossing is vooral voor de (minderjarige) kinderen de mooiste oplossing.

 

Belangrijke voorwaarde is dat de deelnemers bereid zijn met elkaar te praten en zo samen een oplossing te vinden.
 

Is het je nog onduidelijk of mediation in jouw specifieke situatie zinvol is? Vraag gratis en vrijblijvend een vertrouwelijk, informatief gesprek aan! 

Wat doet een mediator?
Wat doet een mediator?

De mediator is een specialist in het begeleiden van de gesprekken en onderhandelingen. Ik oordeel niet, maar helpt alle deelnemers om eerst goed en compleet zicht te krijgen op wat er speelt en dat naar elkaar uit te spreken. Daarna gaan de deelnemers onder mijn leiding met elkaar in gesprek om een oplossing te vinden. Ik ben naar alle deelnemers onpartijdig en vel geen oordeel Mijn neutraliteit is van groot belang voor het verloop van de mediation of bemiddeling.

Wat is een goede mediator?
Een goede mediator

Allereerst is een goede mediator geregistreerd bij het Mediator federatie Nederland Kwaliteitsregister (MfN). Deze register mediator heeft zich te houden de kwaliteitseisen van Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Zonder een professionele opleiding is toetreding tot dit register niet mogelijk. De registermediator is tevens gebonden aan het MfN reglement, waaronder een klachtenregeling en tuchtspraak. Kijk voor uitgebreide informatie op www.mfnregister.nl.

Kosten
Wat kost mediation?

Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten geef ik in een (gratis) kennismakingsgesprek een inschatting van de kosten. Degenen die aan de mediation deelnemen maken over de verdeling van de kosten van de mediation bij aanvang ervan afspraken.

 

Voor mediation bestaat soms de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtshulp. Of je in aanmerking kunt komen voor gratis rechtsbijstand hangt af van je inkomen of vermogen.

 

Wil je meer weten over de kosten van mediation/ bemiddeling? Weten of gesubsidieerde rechtshulp voor jou tot de mogelijkheden behoort? Neem contact op met Westerman Mediation. Ik informeer je graag over de mogelijkheden.

bottom of page